REGULAMIN obozu biegowego 14-24 lutego 2017
„Trail Running Camp”

 1. ORGANIZATOR
  MANUFACTORY Marchuk Ilya
  ul. Niedźwiedzia 29B, 02­-737 Warszawa, Polska.
  NIP: 1231302457
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
  Do uczestnictwa w obozie biegowym, zostaną dopuszczone osoby które:
  1. Ukończyły 18. rok życia
  2. Dokonają zgłoszenia przez pocztę elektroniczną na adres info@trailruncamp.pl.
  3. Wniosą odpowiednią opłatę
  4. Pierwszego dnia obozu okażą dokument tożsamości i podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w treningach na obozie oraz znajomości niniejszego regulaminu i jego akceptacji, oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych dla obozów dalej organizowanych przez „MANUFACTORY Marchuk Ilya”
  5. Organizator ustala limit uczestników na:
   – minimalna liczba uczestników 10
   – maksymalna liczba uczestników 14
 3. PROGRAM OBOZU
  Dzień 1: ­rozpoczęcie obozu ­ przyjazd
  Dzień od 2 do 9: ­ do dwóch treningów dziennie plus poranny rozruch
  Dzień 10: ­zakończenie obozu
 4. ZGŁOSZENIA I OPŁATY
  1. Zgłoszenia należy dokonać przez pocztę elektroniczną na adres info@trailruncamp.pl
  2. Należy wpłacić zaliczkę w wysokości 25% od pełnej kwoty. Zaliczka traktowana jest jako potwierdzenie udziału.
  3. Dane do przelewu: Bank Millennium S.A
   Nazwa odbiorcy: MARCHUK ILYA
   Numer konta: 46 1160 2202 0000 0002 2469 9409
   Tytuł przelewu: Trail Running Camp GranCanaria 2017, zaliczka, IMIĘ NAZWISKO
  4. Pozostałą część kwoty należy wpłacić przelewem albo gotówką pierwszego dnia na obozie
   Tytuł przelewu: Trail Running Camp GranCanaria 2017, całość, IMIĘ NAZWISKO
   lub gotówką najpóźniej pierwszego dnia obozu.
  5. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji kiedy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników na obozie
 5. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
  1. 10 noclegów w domu El Majada;
  2. pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie);
  3. do dwóch treningów dziennie plus poranny rozruch z wyłączeniem pierwszego dnia (odbędzie się wieczorna odprawa) oraz ostatniego dnia;
  4. dostępne pokoje: 2­ i 3 osobowe.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Obóz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
  2. Zgłoszenie przez pocztę elektroniczną na adres info@trailruncamp.pl i wniesienie opłaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
  3. Uczestnicy obozu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność (zaleca się przeprowadzenia odpowiednich badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie)
  4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
  5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania obozu, jeżeli do 20 dni przed terminem obozu, swojego udziału nie potwierdzi minimalna liczba uczestników